Orkla Sparebank

Orkla Sparebank fremstår som en personlig og tilgjengelig finansinstitusjon som legger vekt på kunden i all sin service og rådgiving. Banken trives i rollen som en pålitelig rådgiver og en støttespiller i viktige livshendelser for både individer og lokalsamfunn. Med en rekke autoriserte rådgivere, tilbyr Orkla Sparebank omfattende tjenester innen dagligbank, lån, sparing og forsikring. Kombinasjonen av personlig betjening og en smart digital hverdagsbank, sørger Orkla Sparebank for at kundene kan virkeliggjøre sine langsiktige planer og mål. Kundeservice er stadig tilgjengelig og ivaretar kundens behov gjennom utvidede åpningstider og enkel tilgang på kontaktinformasjon.

Alternativer til Orkla Sparebank

Når det gjelder å velge en bankpartner, er det viktig å vurdere ulike alternativer for å finne det som passer best for dine personlige og forretningsmessige behov. Hvis du ser etter andre muligheter i tillegg til hva Orkla Sparebank kan tilby, kan du utforske flere alternativer her:

Her vil du finne en nøyaktig sammenligning av ulike finansieringsinstitusjoner som kan hjelpe deg i din beslutningsprosess.

Tjenester og produkter hos Orkla Sparebank

Dagligbankstjenester

Orkla Sparebank tilbyr flere dagligbankstjenester som er essensielle for en trygg og funksjonell økonomisk hverdag. Med sitt tilbud innen nett- og mobilbank, sørger de for at kundene enkelt kan håndtere sine finansielle aktiviteter hvor som helst og når som helst. Bankens utvalg av korttjenester, inkludert debet- og kredittkort, sikrer fleksibilitet i betalinger og pengeadministrasjon. Betalingsløsningene er smidige og enkle å bruke, og BankID-tjenesten tilbyr en sikker metode for identifikasjon og elektronisk signering. Orkla Sparebank moderniserer også administrative prosesser ved å tilby digitale signaturer i nettbanken, noe som effektiviserer opprettelsen av nye avtaler og søknader om lån.

Kunder hos Orkla Sparebank har gang på gang bekreftet verdien av den personlige rådgivningen banken tilbyr – et tilbud som strekker seg utover de tradisjonelle finansielle tjenestene til også å omhandle hjelp til å forbedre hverdagsøkonomien. For dem som er opptatt av prisbevissthet, legger banken til rette for sammenligning av priser gjennom Finansportalen. Dette bidrar til økt transparens og gir kundene mulighet til å vurdere bankens priser i et bredere markedsperspektiv. Med kundeservice tilgjengelig fra tidlig morgen til sen kveld, alle uken dager, bekrefter banken sin forpliktelse til å være nær og tilgjengelig for sine kunder.

Forsikring

I det uforutsigbare livet er forsikring en nødvendig trygghet for å beskytte seg selv, sine nærmeste, og eiendelene man verdsetter. Orkla Sparebank tilbyr en rekke forsikringsløsninger for alle aspekter av livet. Fra hjem og fritidsboliger til biler og andre kjøretøy, og ikke minst personforsikringer som sikrer deg og dine økonomiske trygghet ved uventede hendelser. Banken understreker også viktigheten av forsikringer for husdyr og har løsninger for det årlige kjæledyret også.

Med stadig nye transportmidler som elsparkesykler blir det stadig viktigere å være oppmerksom på forsikringskrav. Orkla Sparebank informerer proaktivt sine kunder om nødvendigheten av ansvarsforsikring for slike kjøretøy. Dersom uhellet først er ute, tilbyr banken enkel digital skademelding samt øyeblikkelig assistanse gjennom veihjelpstjenester både i Norge og utlandet.

Kundene oppmuntres til å samtale med bankens dyktige rådgivere for å finne forsikringene som passer best for deres individuelle situasjon, og ivareta økonomisk trygghet både i hverdagslivet og i mer utfordrende tider. Finansportalen tillater også kundene å sammenligne bankens forsikringspriser med andre aktører, slik at de kan ta informerte valg basert på konkurransedyktighet og dekning.

Spare

Sparing handler om å sikre økonomisk trygghet for fremtiden. Orkla Sparebank forstår viktigheten av å tilby ulike sparealternativer som møter kundens personlige behov og mål. Banken oppfordrer til å etablere en reservekapital på sparekonto som en buffer for uforutsette utgifter, mens de også anbefaler langsiktig sparing i fond som kan gi høyere forventet avkastning over tid. Med tilbud om Sparekonto, Boligsparing for Ungdom (BSU), ulike fondsløsninger og pensjonsplanlegging, adresserer banken behovene til både unge sparere og de som tenker på pensjonisttilværelsen.

Orkla Sparebank legger også vekt på ansvarlige investeringer, noe som appellerer til den økonomisk bevisste kunden som også ønsker å ta hensyn til bærekraft og etiske prinsipper. For de som er usikre på hvilken spareform som passer best, står bankens kvalifiserte rådgivere klare til å gi personlig veiledning og hjelpe med å sette sammen en skreddersydd spareplan.

Med månedsrapporter om fondenes ytelse og opplysninger om ny finansavtalelov, holder Orkla Sparebank sine kunder oppdatert og godt informert om deres muligheter og endringer i markedet. Dette understreker bankens engasjement for åpenhet og kundens beste i alle ledd av spareprosessen.

Låne

I takt med livets skiftende faser, tilpasser Orkla Sparebank sitt lånetilbud for å oppfylle dine finansielle behov. Enten du drømmer om nytt hjem, bil eller trenger et forbrukslån, er banken klar til å støtte dine planer med passende finansieringsløsninger. Fra nødvendige boliglån til billån og lån til andre kjøretøy, står et helhetlig spekter av lånealternativer til rådighet, herunder også muligheter for refinansiering uten sikkerhet for de som søker å samle eksisterende gjeld.

Orkla Sparebank viser en genuin interesse for din situasjon gjennom personlig rådgivning, noe som sikrer at lånet du tar ikke bare er et finansielt verktøy, men også et skritt mot realiseringen av dine prosjekt. Rådgiversamtaler er tilrettelagt for å guide kunder gjennom blant annet boligkjøpsprosessen med deres omfattende boligguide. For de med livsstilsendringer som påvirker bilbehov, gir banken råd om hvordan finansiere det nye kjøretøyet.

Ved å gjøre det mulig å sammenligne lånets priser med andre på Finansportalen, oppmuntrer Orkla Sparebank tilveloverveide økonomiske beslutninger. Med en kundeservice som er lett tilgjengelig står banken beredt til å møte dine lånebehov gjennom hver fase av livet.

Hvorfor skal du velge Orkla Sparebank?

Orkla Sparebank har siden 1841 vært en bauta for økonomisk trygghet og utvikling i sitt lokalområde, og er den foretrukne banken for deg som setter pris på tradisjonsrike verdier kombinert med fremtidsrettet tenking. Med en klar visjon om å levere overlegen rådgivning, er Orkla Sparebank dedikert til å ivareta dine og dine omgivelsers beste interesse. Valget av bankpartner er avgjørende, ikke bare for personlig økonomi, men også for fellesskapets vekst og trivsel, og her representerer Orkla Sparebank en unik balanse av personlig omsorg og profesjonell ekspertise.

Bankens forretningsidé strekker seg utover de generiske tilbyderne ved å tilby ansvarlig og skreddersydd økonomisk rådgivning. Hvert finansielt råd er fundert på en forståelse av dine personlige behov, enten det er for deg personlig eller for din bedrift. De sentrale verdiene – pålitelighet, imøtekommenhet og engasjement – fungerer ikke bare som fagre ord, men er prinsipper som Orkla Sparebank lever etter hver dag. Dette kommer til uttrykk gjennom deres kundeløfte «Din tillit – vårt ansvar.»

Et bevis på bankens engasjement for samfunnet og kundene er Orkla Sparebanks Gavefond og Næringsfond, som aktivt bidrar til den lokale utviklingen, samt sponsorvirksomhet som støtter lokale lag og foreninger. Gjennom disse initiativene, sørger Orkla Sparebank for at dens inntekter ikke bare bringer verdi til aksjonærene, men også til samfunnet hvor banken har sine røtter.

I en tid der bærekraftig utvikling og ansvarlighet er på alles lepper, skiller Orkla Sparebank seg ut ved å være proaktiv i sine bærekraftsmål, noe som gjenspeiles i rapportene og praksisene de adopterer. Som forbundet agent med Eika Kapitalforvaltning og partner med Aktiv Eiendomsmegling, sikrer banken tilgang til brede og seriøse økonomiske rådets tjenester, fra kapitalforvaltning til eiendomsmegling.

Ved å gi kundene muligheten til å sammenligne priser på Finansportalen, fremstår Orkla Sparebank som transparent og kundeorientert. Med en kundeservice som er tilgjengelig godt utenfor ordinær arbeidstid, viser de en tilgjengelighet og vilje til å hjelpe som få kan matche.

Å velge Orkla Sparebank betyr å velge en bank som har stått testen av tid, og som kontinuerlig tilpasser seg den moderne verden uten å miste essensen av hva en lokalbank bør representere: lokal kunnskap, personlig service og et oppriktig ønske om å se kundene sine lykkes. Orkla Sparebank forener historisk trygghet med innovasjon og kunderelasjoner som bygger på ekte omsorg.

Bærekraft

Orkla Sparebank engasjerer seg grundig i bærekraft og det grønne skiftet, med målrettet arbeid for å minske sin miljøpåvirkning og fremme samfunnsmessige positive forandringer. Deres innsats for bærekraft er forankret i det faktum at de er miljøfyrtårnsertifisert siden juli 2022. Denne sertifiseringen er en klar indikator på bankens forpliktelse til miljøstyring og bevisst drift, hvor de har implementert miljøledelsessystemer som tilfredsstiller strenge nasjonale krav.

Gjennom Orkla Sparebanks Gavefond reflekterer banken sin dedikasjon til lokal utvikling ved å allokere en del av sin fortjeneste til allmennyttige formål. Dette fondet støtter en rekke prosjekter som ikke bare bidrar til økonomisk vekst, men også tar hensyn til det sosiale og miljømessige fotavtrykket av bankens aktiviteter. Slik distribusjon av ressurser demonstrerer bankens vilje til å reinvestere i samfunnet og styrke lokalsamfunnets velvære og bærekraftighet.

Bankens samarbeidspartnere og prosjekter reflekterer også deres bærekraftsmål. Ved å støtte Orklands første Pride-arrangement viser Orkla Sparebank en anerkjennelse av mangfold og inkludering som en del av sitt bærekraftsarbeid, og er stolt over å samarbeide med så viktige samfunnstiltak.

Orkla Sparebank fortsetter å kommunisere åpent om sitt bærekraftsarbeid gjennom publisering av nyheter og oppdateringer, noe som inviterer kunder og samarbeidspartnere til å følge med på deres progresjon. Denne åpenheten garanterer en gjennomsiktighet som er kritisk for å skape tillit og vise sannferdig engasjement for bærekraftige praksiser.

Deres tilknytning til og samarbeid med Eika Kapitalforvaltning, Eika Forsikring, Eika Kredittbank og Aktiv Eiendomsmegling, viser en bred forankring i finansbransjens bærekraftige utvikling. Kombinasjonen av egne tiltak og et sterk samarbeid med bransjepartnere som deler deres bærekraftsvisjon sikrer at Orkla Sparebank kan fortsette å tilby økonomiske tjenester som også er til beste for kommende generasjoner. Kundeservice, lett tilgjengelig på utvidede tidspunkter gjennom uka, bekrefter at de er en lokalbank som virkelig bryr seg – ikke bare om den individuelle kundens økonomi, men også om samfunnet og planeten som helhet.

Ansvarlige investeringer

Ansvarlige investeringer, ofte referert til som ‘sustainable investments’ eller ESG-integrasjon (Environmental, Social and Governance), utgjør grunnlaget for en moderne og bevisst investeringsstrategi som Orkla Sparebank og dens samarbeidspartnere prioriterer høyt. ESG-integrasjon går utover det tradisjonelle målet om maksimal økonomisk avkastning og inkluderer den bredere påvirkningen investeringene har på samfunn og miljø.

Orkla Sparebank, i samarbeid med Eika Kapitalforvaltning, tar ansvarlige investeringsvalg som ikke kun speiler en økonomisk forventning, men som også støtter sosiale og miljømessige fremskritt. Kundene gis dermed mulighet til å bidra til en mer bærekraftig og rettferdig verden gjennom sine investeringsvalg.

Investeringsbeslutningene tas med en grundig analyse av de potensielle ESG-risikoene og mulighetene i hvert enkelt investeringscase. Dette betyr at man aktivt unngår å investere i selskaper som har en negativ påvirkning på miljøet, bryter med arbeidstakerrettigheter, har problematiske eierskapsstrukturer, eller på andre måter opererer på en ansvarsløs måte. Ved å utelukke selskaper som produserer kontroversielle våpen, driver med tobakksproduksjon eller er involvert i grov korrupsjon, forplikter Orkla Sparebank seg til å opprettholde et sett med etiske investeringskriterier.

Fremming av transparent rapportering og åpenhet er en kritisk del av ansvarlig investering. Orkla Sparebank vektlegger betydningen av klar kommunikasjon i forhold til prisstruktur, og kunder kan sammenligne disse på Finansportalen for å sikre at de får konkurransedyktige vilkår. Banken stiller høy pris på å forvalte kundenes midler på en måte som reflekterer deres verdier og langvarige målsettinger.

I arbeidet med ansvarlige investeringer er det viktig å ha grundige prosesser for due diligence og kontinuerlig oppfølging av porteføljeselskapene. Orkla Sparebank er opptatt av å påvirke selskaper i en positiv retning gjennom aktivt eierskap og dialog.

For kunder ved Orkla Sparebank betyr fokus på ansvarlige investeringer også at de kan føle en større grad av tillit til at deres sparepenger er plassert på en måte som tar hensyn til deres verdier og samfunnets fremtid. Det er en investeringsstrategi som anerkjenner at langsiktig avkastning ikke bare er avhengig av økonomiske indikatorer, men også stabilitet og framskritt innen miljø, samfunn og bedriftsstyring.

Til sist fremhever Orkla Sparebank sin lokalt forankrede tilstedeværelse og kundeservice, som står til rådighet for å diskutere investeringsstrategier, håndtere spørsmål knyttet til ESG og veilede kunder gjennom kompleksiteten i ansvarlige investeringsmuligheter. Kundeservice er tilgjengelig til utvidede åpningstider syv dager i uken for å sikre at kundene får den hjelp og støtte de trenger for å realisere sine investeringsmål på en ansvarlig måte.

FAQ

Hvordan kan jeg som kunde i Orkla Sparebank følge med på resultatene av bærekraftsarbeidet?

Orkla Sparebank forplikter seg til årapportere åpenlyst om vårt bærekraftsarbeid. De publiserer jevnlig rapporter og oppdateringer som skisserer våre fremskritt og initiativer i ESG-integrasjon og bærekraftige investeringspraksiser, gjennom vår nettside og kundekommunikasjon. De oppfordrer våre kunder til å engasjere seg i bankens bærekraftsarbeid og holde seg ansvarlige.

Hvordan sikrer Orkla Sparebank at investeringene er ansvarlige og bærekraftige?

Orkla Sparebank, i samarbeid med Eika Kapitalforvaltning, vurderer nøye miljømessige, sosiale og selskapsstyringsfaktorer (ESG) ved å investere i selskaper og fond. Vi gjennomfører en grundig due diligence-prosess for å sikre at våre investeringer møter høye bærekraftige standarder og unngår virksomheter som opererer uetisk eller er skadelige for miljøet. Banken engasjerer seg i aktivt eierskap, der vi dialogerer med selskapene vi investerer i for å oppmuntre til forbedringer i deres ESG-praksiser.

Kan jeg som kunde i Orkla Sparebank velge ikke å investere i visse bransjer eller selskaper?

Ja, som kunde hos banken, har du innflytelse over hvor dine investeringer plasseres. Vi tilbyr fond og investeringsmuligheter som ekskluderer selskaper og bransjer som ikke oppfyller våre etiske retningslinjer eller ESG-standarder, som våpenproduksjon, tobakk, fossil energi og andre områder som kan betraktes som kontroversielle eller skadelige. Vi har også en åpen investeringspolitikk og gir kunder transparens om hvilke selskapene vi velger å investere i eller unngå.

Populære blogginnlegg

Det er viktig for oss å sikre at alle våre samarbeidspartnere driver ansvarlig utlånsvirksomhet. På LånNO.no presenterer vi kun troverdige og ansvarlige tilbydere, som alle er registrert hos det norske Finanstilsynet.

Trøgstad Sparebank

Trøgstad Sparebank

4 mars, 2024 / Brede Lie Hansen

Trøgstad Sparebank er en selvstendig sparebank med en sterk lokal forankring og lang historie som går tilbake til etab...

Les mer
Sparebanken Sør

Sparebanken Sør

21 februar, 2024 / Brede Lie Hansen

Sparebanken Sør er en veletablert bank som gjennom årene har opparbeidet seg tillit blant kundene. La oss utforske ban...

Les mer
Kraft Bank

Kraft Bank

20 februar, 2024 / Kim Andre Haugen

Kraft Bank er en bank som spesialiserer seg på å tilby lån og refinansieringstjenester til norske forbrukere. Som et ...

Les mer
Spareskillingsbanken

Spareskillingsbanken

15 februar, 2024 / Anders Larsen

Spareskillingsbanken er en finansinstitusjon med dype røtter i norsk bankhistorie. Opprettet for å tjene lokalsamfunne...

Les mer