Personvernerklæring

PERSONVERNERKLÆRING FOR LånNO.no

Her kan du lese mer om hvordan vi håndterer dine personvernsopplysninger. Alle slags opplysninger og informasjon som vi har om deg er personvernsopplysninger.

De opplysningene som vi behandler kan ha blitt gitt til oss av deg eller andre i forbindelse med levering av tjenester til kundene våre, når du har meldt deg på nyhetsbrevet vårt, når du søker jobb hos oss eller når du besøker nettstedet vårt.

 

Databehandler

Klikko er ansvarlig for alle de opplysningene som samles inn om kunder, besøkende på våre nettsider og andre parter. Vi sørger for at personopplysninger behandles i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Våre kontaktopplysninger er:

Klikko ApS

CVR-nr.: 35869247

Gammel Køge Landevej 55

2500 Valby

Telefon: +45 44404063

I de situasjoner hvor Klikko opptrer som databehandler, vil vi, i tillegg til loven, alltid være underlagt en skriftlig databehandleravtale som beskriver hvordan vi beskytter personopplysninger.

 

De ulike typene databehandling

Nedenfor vil vi gå gjennom til hvilke formål vi behandler personopplysningene dine.

Levering av tjenester til våre kunder

Hvis du er kunde hos oss, vil vi ofte behandle personopplysningene dine for å oppfylle en avtale om levering av våre markedsføringstjenester. I utgangspunktet vil vi kun motta generelle personopplysninger om deg i form av navn, e-post og telefonnummer.

Hvis du er kunde hos oss behandler vi personopplysningene dine på grunnlag av personvernforordningens artikkel 6(1)(b) om kontraktsforpliktelser. Hvis du representerer et selskap som er kunde hos oss, behandler vi personopplysningene dine på grunnlag av personvernforordningens artikkel 6(1)(f) om berettiget interesse. Vår berettigede interesse er å kunne oppfylle avtalen vi har inngått med selskapet du representerer.

Vi lagrer personopplysningene dine så lenge kundeforholdet eller potensialet for et kundeforhold eksisterer. Vi sletter personopplysningene dine senest 10 år etter at kundeforholdet er avsluttet for å kunne forsvare oss i eventuelle rettssaker.

Nyhetsbrev

Du mottar nyhetsbrevet vårt fordi du selv har meldt deg på nyhetsbrevet. Hvis du selv har meldt deg på nyhetsbrevet, behandler vi personopplysningene dine gjennom å lagre dem. Formålet med lagringen er blant annet at vi skal kunne fortsette å levere nyhetsbrev til deg. Vi lagrer følgende opplysninger:

Navn
Telefonnummer
E-post

For å kunne sende deg nyhetsbrev lagrer vi personopplysningene dine så lenge du ønsker å motta nyhetsbrev fra oss, og deretter i 2 år.

Vi behandler personopplysningene dine på grunnlag av personopplysningsloven kapittel III, avsnitt 2 artikkel 13 om informasjon og innsyn i den registrertes personopplysninger. Du kan alltid melde deg av nyhetsbrevet via lenken nederst i nyhetsbrevet eller ved å kontakte info@klikko.no.

Kontakt

Hvis du kontakter oss via e-post eller i forbindelse med andre henvendelser, behandler vi de generelle personopplysningene dine, for eksempel kontaktopplysninger, tilknytning til et bestemt selskap eller andre personopplysninger du måtte gi oss.

Vi behandler personopplysningene dine på grunnlag av personopplysningslovens artikkel 6(1)(f) om berettiget interesse. Vår berettigede interesse er å kunne besvare henvendelsen din. Hvis du er kunde, behandler vi personopplysningene dine på grunnlag av artikkel 6(1)(b) i personvernforordningen om kontraktsforpliktelser.

Vi lagrer personopplysningene dine i den lengste av følgende perioder: Tre måneder eller til korrespondansen med deg er avsluttet. Hvis du er kunde hos oss, lagrer vi korrespondansen i samsvar med tidsfristen i punkt 2.1.

Vi utleverer eller overfører personopplysningene dine til følgende kategorier av mottakere: våre forretningspartnere og databehandlere.

Hjemmeside

Når du besøker nettstedet vårt lånNO.no, samler vi inn opplysninger om deg for å kunne utarbeide statistikk, optimalisere nettstedet, bruke minnefunksjoner og målrette markedsføring. Vi behandler blant annet følgende:

IP-adressen din, som brukes til statistiske formål og remarketing.
Operativsystem og nettleserversjon, som brukes til å optimalisere den fremtidige brukeropplevelsen på nettstedet,
Dato og klokkeslett for besøket på nettstedet, som kun brukes til statistiske formål.
Vi plasserer informasjonskapsler på enheten din, inkludert tredjeparts informasjonskapsler. Se mer i våre retningslinjer for informasjonskapsler på nettstedet vårt.
Data utleveres til tredjeparter som Google og Facebook for statistiske eller remarketingformål.

Vi behandler personopplysningene dine på grunnlag av personvernforordningens artikkel 6(1)(f) om berettiget interesse. Vår berettigede interesse er å tilby deg et interessant og optimalt fungerende nettsted. I tillegg behandler vi personopplysningene dine på grunnlag av personvernforordningens artikkel 6 nr. 1 bokstav a om samtykke.

Jobbsøkere, ansatte og konsulenter

Hvis du søker jobb hos oss, behandler vi de personopplysningene du selv har gitt oss eller opplysninger fra andre som du har samtykket til at vi kontakter. Dette gjør vi for å kunne vurdere søknaden din og deg. Vi lagrer alle søknader i opptil 6 måneder etter søknadsfristens utløp, slik at vi kan være sikre på at vi finner den rette kandidaten til stillingen.

Vi behandler personopplysningene dine på grunnlag av personvernforordningens artikkel 6(1)(a) om samtykke og artikkel 6(1)(f) om berettiget interesse. Vår berettigede interesse er å lese søknaden din for å vurdere om du er den rette kandidaten til stillingen.

Når du er ansatt hos oss, kan du lese mer om vår behandling av personopplysningene dine i vår interne personvernerklæring. Når du ikke lenger er ansatt hos oss, lagrer vi vanligvis opplysningene dine i opptil 10 år etter at arbeidsforholdet er avsluttet, men det kan være spesielle omstendigheter som krever at vi lagrer dem i en lengre periode. Hvis du jobber som konsulent for oss, vil vi også oppbevare opplysningene dine i opptil 10 år etter at du har sluttet.

Hvordan

For at vi skal kunne tilby deg nyhetsbrev, tjenester, en god nettside, jobber osv. er det nødvendig for oss å behandle personopplysningene dine ved å samle inn, registrere, systematisere, lagre, bruke, oppbevare, slette, overføre og utlevere dem.

Mottakere eller kategorier av mottakere

Vi kan utlevere eller overføre personopplysningene dine til våre databehandlere, rådgivere (f.eks. advokater), andre eksterne leverandører eller forretningspartnere som bistår oss med ulike tjenester, tredjepartsløsninger eller driften av virksomheten vår, offentlige myndigheter, herunder norske skattemyndigheter.

Overføring av personopplysninger til tredjeland

I noen tilfeller overfører vi personopplysningene dine til mottakere utenfor EU/EØS. Dette skjer når vi bruker databehandlere i land utenfor EU. Slike overføringer skjer i samsvar med personvernloven, blant annet ved bruk av EU-kommisjonens standardkontrakter. Du kan se lenger ned i retningslinjene for hvordan du kan kontakte oss hvis du ønsker informasjon om hvordan du kan få en kopi av det relevante overføringsgrunnlaget eller hvor overføringsgrunnlaget er tilgjengelig.

Sikkerhet

Opplysningene du gir oss, eller som vi mottar om deg fra andre, behandles sikkert og konfidensielt. Når det er hensiktsmessig, vil vi kryptere, pseudonymisere eller anonymisere personopplysningene dine. Vi vil til enhver tid sørge for at vi overholder gjeldende personopplysningslovgivning.

Vi har truffet egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å hindre at personopplysningene dine utilsiktet eller ulovlig slettes, publiseres, går tapt, forringes eller utleveres til uvedkommende, misbrukes eller på annen måte behandles i strid med gjeldende lovgivning.

Vi sletter personopplysningene dine når vi ikke lenger har behov for å behandle dem for å oppfylle ett eller flere av formålene nevnt ovenfor. Det kan være spesielle regler i lover, for eksempel bokførings-, hvitvaskings- og foreldelsesloven, som gir oss rett og plikt til å lagre dem i en lengre periode.

Retten til å trekke tilbake samtykket ditt

Du har når som helst rett til å trekke tilbake ditt samtykke til vår behandling av dine personopplysninger. Det kan du gjøre ved å sende en e-post til info@klikko.no. Hvis du velger å trekke tilbake samtykket ditt, vil det ikke påvirke lovligheten av vår behandling av personopplysningene dine basert på ditt tidligere avgitte samtykke og frem til tidspunktet for tilbaketrekkingen. Hvis du trekker tilbake samtykket ditt, får det derfor først virkning fra det tidspunktet. Husk at hvis du trekker tilbake ditt samtykke til at vi sender deg et av våre nyhetsbrev, vil vi ikke lenger kunne sende deg dette nyhetsbrevet.

Dine rettigheter

Du har en rekke rettigheter i forbindelse med vår behandling av personopplysningene dine:

Rett til å se opplysninger (innsynsrett)
Rett til retting (rett til korrigering)
Rett til sletting
Rett til begrensning av behandling
Rett til å protestere
Rett til å overføre opplysninger (dataportabilitet)

Du kan lese mer om rettighetene dine i Datatilsynets veiledning om de registrertes rettigheter, som du finner på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.no. Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter, kan du sende en e-post til info@klikko.no.

Klage til Datatilsynet

Hvis du er misfornøyd med vår behandling av personopplysningene dine, kan du klage til Datatilsynet. Du kan nå Datatilsynet på telefon +47 22 39 69 00 eller via e-post postkasse@datatilsynet.no

Har du spørsmål?

Hvis du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, er du alltid velkommen til å sende oss en e-post til info@klikko.no.