Sparebank 68° Nord

Sparebank 68° Nord er din bank i Lofoten, Vesterålen, Harstad og Ofoten, etter at Lofoten og Harstad Sparebank fusjonerte i januar 2019. Med en visjon om å være en bank for lokalbefolkningen, tilbyr Sparebank 68° Nord et spekter av finansielle produkter og tjenester designet for å møte behovene til både privatpersoner og bedrifter. Bankens engasjement for samfunnet og personlig kundeservice underbygger deres posisjon som en betydningsfull lokal bank som verdsetter nærhet til sine kunder og lokalsamfunn.

Alternativer til Sparebank 68° Nord

Det finnes en rekke alternativer til Sparebank 68° Nord for de som søker finansielle løsninger. Avhengig av individuelle behov kan disse alternativene tilby forskjellige fordeler som hastighet, renter, lånetyper og kundetilpassede tjenester. For et bredere bilde av hvilke valg som finnes på markedet:

Om Sparebank 68° Nord

Å velge riktig bankpartner er sentralt for både din personlige økonomi og forretningsdrift. Når du vurderer SpareBank 1 som din bank, bør du være oppmerksom på det allsidige tilbudet og det sterke fokuset på kundeservice og moderne bankløsninger.

Med en ny og forbedret mobilbank, legger SpareBank 1 vekt på at du som kunde skal få en sømløs og sikker bankopplevelse. Oppfordringen om å laste ned den nye mobilbankappen reflekterer bankens engasjement for digitale innovasjoner og dets dedikasjon til å tilby en topp moderne banktjeneste. Denne fornyede appen gir deg tilgang til en rekke tjenester og funksjonaliteter som er tilrettelagt for en travl hverdag.

For de som tenker på å kjøpe eller selge bolig, tilbyr SpareBank 1 profesjonelle eiendomsmeglertjenester samt rådgivning om relevant forsikring – et bevis på bankens breddekompetanse og kundesentrerte tilnærming.

Kundene oppfordres også til å bruke kredittkort ved online transaksjoner for økt sikkerhet. Dette viser bankens innsats i å beskytte kundenes finansielle midler mot svindel, en stadig voksende bekymring i en digitalisert verden. Videre gir banken viktig informasjon om hvordan du kan identifisere og unngå svindelforsøk, ytterligere underbyggende deres ansvar for kundenes sikkerhet.

For de som ønsker å ha en større påvirkning, gir banken unike muligheter for kunder å bidra i bankens styrende organer, og åpner dermed opp for demokratisk engasjement og innflytelse.

I tillegg til disse kundetilbudene og tjenestene, understreker SpareBank 1 sin historie, stabile vekst og fremtidsrettede natur. Bankens engasjement for både ansatte og samfunnet rundt gjør den ikke bare til en pålitelig økonomisk institusjon, men også til en verdifull lokal partner som bidrar til positiv samfunnsutvikling. Å velge SpareBank 1 betyr å velge en bank med en historisk tilknytning og et klart fokus på fremtiden, med et bredt utvalg av finansielle produkter og dedikert oppmerksomhet til kundens velvære.

Bankens historie

Sparebank 68° Nord har sine røtter dypt forankret i nordnorsk bankhistorie, med lange tradisjoner som strekker seg tilbake til de første årene av 1900-tallet. Etablert gjennom fusjonen av tre solide bankvirksomheter: Lofoten Sparebank fra 1909, Harstad Sparebank fra 1926 og Ofoten Sparebank fra 1899, formidler Sparebank 68° Nord nærmere 180 års bankkunnskap. Dette historiske sammenslåingen representerer en videreføring av den rike bankarven til en enkelt, forent institusjon som dekker et bredt markedsområde inkludert Ofoten, Sør-Troms, Vesterålen og Lofoten.

Skapt med en visjon om å være en bank for hele regionen langs 68. breddegrad og ivareta interesser for rundt 118 000 innbyggere, streber Sparebank 68° Nord etter å bevare sin konkurransekraft som en lokalbank og samtidig sikre en god fremtidig lønnsomhet. Bankens målsettinger inkluderer forsterkning av lokalt og regionalt næringsliv og å opprettholde en nær relasjon til kundene gjennom korte beslutningsveier og et utpreget engasjement for lokalsamfunnet. Disse prinsippene, som kjennetegnet de tre forløperbankene, fortsetter å skinne igjennom Sparebank 68° Nords nåværende verdier: Engasjert, Nær og Stolt.

For å utføre denne visjonen er bankens ledelsesstruktur desentralisert, med en strategi om å fremstå likt som sine forgjengere utad, mens interne støttefunksjoner har blitt ytterligere profesjonalisert. Sparebank 68° Nord har kontorer på flere nøkkelsteder i regionen, sikre på at nærhet og tilgjengelighet til kundene blir opprettholdt.

Som del av en større allianse, LOKALBANK, samarbeider Sparebank 68° Nord med ni andre banker for å styrke sin tilstedeværelse og tjenestetilbud. Med en forpliktelse til å «skape mer verdi lokalt,» arbeider banken uopphørlig for å fostre et bedre lokalsamfunn for regionens innbyggere, og gjennom ulike initiativer, støtteordninger og samarbeid styrker Sparebank 68° Nord kultur, idrett og næringsutvikling i regionen.

Ved å rette fokus i mot bærekraftige virksomheter og tilby konkurransedyktige vilkår, adresserer Sparebank 68° Nord samtidens behov og det moderne samfunnets utfordringer, samtidig som de opprettholder sin sterke lokale tilknytning og rikholdige historie.

Produkter og tjenester

Sparebanken 68 grader Nord tilbyr et omfattende utvalg av finansielle produkter og tjenester for privatkunder, utformet for å møte deres varierte behov når det gjelder daglig økonomistyring, sparing, investeringer og lån.

Daglig bruk

Kundene til Sparebanken 68 grader Nord har tilgang til brukervennlige digitale bankløsninger som nettbank og mobilbank, som gjør det enkelt å utføre daglige banktjenester. For enklere betalingshåndtering tilbyr banken AvtaleGiro og eFaktura, og for sikker identifisering og bekreftelse av transaksjoner har kundene tilgang til BankID og den dedikerte BankID-appen. For de på farten introduserer banken innovativ klokkebetaling og støtter Vipps for raske overføringer mellom venner og bekjente. I tillegg er utenlandsbetalinger enkle å utføre gjennom bankens tjenester.

Betalingsmetoder

Bankkundene kan velge mellom flere ulike betalingsmetoder, inkludert vanlige bankkort, kredittkort og alternativer som Vipps. Disse metodene sikrer at kundene har en fleksibel håndtering av deres finansielle transaksjoner både lokalt og internasjonalt.

Sparing

Når det gjelder sparing, tilbyr banken et bredt spekter av sparekontoer, inkludert målrettede sparekontoer for barn og Boligsparing for Ungdom (BSU), som gir gunstige sparevilkår. Pensjonssparing og fondssparing tilbys også, sammen med aksjehandel gjennom Norne Securities og VPS Investortjenester, for de som ønsker å gå inn på verdipapirmarkedet.

Investeringer

Kunder som ønsker å investere kan bli kunde for fond- eller aksjesparing og få tilgang til personlig rådgivning og et utvalg av investeringsalternativer tilpasset deres risikoprofil og økonomiske mål.

Forsikring

Sparebanken 68 grader Nord er også en tilbyder av et bredt utvalg av forsikringer. Fra hverdagsforsikringer som bil- og reiseforsikring, til forsikringer som dekker kjøp av bolig eller annen eiendom, motiveres kundene til å beskytte seg mot potensielle uforutsette hendelser. Ved behov for å anmelde skader, tilbyr banken en enkel og tilgjengelig prosess gjennom sin nettbaserte skadeservice.

Lån

For de som trenger finansiering, tilbyr banken ulike lånetjenester inkludert boliglån og muligheter for endring av løpende lån. For kjøp av kjøretøy har banken spesielle låneprodukter som grønt billån, båtlån, samt lån for bobil og campingvogn. For de som trenger mere fleksibilitet, tilbys forbrukslån og refinansieringsmuligheter.

Juridisk rådgivning

Sparebanken 68 grader Nord gir også veiledning i viktige livshendelser, som dødsbohåndtering og opprettelse av dokumenter som fremtidsfullmakt og testament. Det tilbys også samboerkontrakter og personlig behovskartlegging for finansiell planlegging.

Med et bredt spekter av finansielle tjenester og produkter, tilstreber Sparebanken 68 grader Nord å tilby verdi og komfort til sine kunder, samtidig som de beholder en lokal tilstedeværelse og et sterk engasjement for samfunnet. Enten det gjelder daglige økonomiske transaksjoner, langsiktig sparing, investeringer eller å navigere i livets store øyeblikk, støtter banken sine kunder med riktige verktøy og tjenester for å hjelpe dem å oppnå sine økonomiske mål.

Partnerskap for eiendomsmegling

Sparebank 68° Nord, gjennom sitt samarbeid med EIE eiendomsmegling Harstad, tilbyr en omfattende og kundesentrert eiendomsmeglingstjeneste. Dette partnerskapet symboliserer bankens engasjement for å gi sine kunder en end-to-end service, spesielt når det gjelder de viktige øyeblikkene av kjøp eller salg av eiendom.

Kunder av Sparebank 68° Nord nyter fordeler som Premium Klargjøring, som tilbyr muligheten til å initiere salgsprosessen tidlig uten ekstra kostnader. Dette kan være spesielt verdifullt for selgere som ønsker å komme raskt i gang med markedet. I tillegg tilbyr EIE Harstad gratis verdivurdering og befaring av megler, noe som er en nødvendighet for potensielle selgere som ønsker å forstå den reelle verdien av deres eiendom eller vurderer mulighetene for refinansiering.

EIE Harstad skiller seg ut ved å tilby en Trygghetsgaranti, som sikrer at ingen kostnader kreves før salget er fullført, fjerner risikoen for selgeren. Dette viser en sterk tro på deres evne til å levere resultater og en forståelse av kundenes behov for økonomisk trygghet.

Med EIE’s digitale verktøy, e-takst, får kunden en nøyaktig og praktisk tilnærming som effektiviserer prosessen med verdivurdering. E-taksten lagres i en database tilgjengelig både for kunden og banken, og sørger for en problemfri overgang, enten det gjelder salg eller refinansiering.

EIE eiendomsmegling jobber også intensivt med å fremheve boligsalget gjennom attraktive annonser, effektive visninger og en profesjonell håndtering av budrunder. Meglerne fra EIE eiendomsmegling er lokale eksperter som gjør det mulig å oppnå høye verdier i salgsprosessen, til både selgerens og kjøperens fordel.

I boligsalgsprosessen tar selger og kjøper avgjørelser som kan påvirke dem for resten av livet. Derfor står EIE Harstad klar til å veilede begge parter gjennom hvert trinn. De garanterer at selgeren mottar maksimal verdi for eiendommen, samtidig som kjøperens behov håndteres med fokus på transparens og integritet.

EIE Harstads engasjerte team av meglere er lokalisert med Sparebank 68° Nord, noe som reflekterer en koordinert innsats for å tilby finansielle og eiendomstjenester under ett tak. Denne samlokaliseringen og samarbeidet forsterker bankens overbevisning om å understøtte regionens økonomiske vekst og styrke det lokale markedet.

Bankens fokus på nært kundeforhold, korte beslutningsveier, og høyt engasjement for lokalsamfunnet, er kjennetegnene som videreføres av Sparebank 68° Nord gjennom EIE eiendomsmeglings verdivurderings- og selgservice. Denne helhetlige og kundefokuserte tilnærmingen til eiendomsmegling garanterer at hver kunde møtes med ekspertise og dedikasjon som samsvarer med Sparebank 68° Nords verdier: Engasjert, Nær og Stolt.

Bedriftsløsninger

Sparebank 68° Nord tilbyr et bredt spekter av bedriftsløsninger, designet for å støtte selskaper innenfor alle faser av økonomisk aktivitet, fra daglig drift til langtidsinvestering og finansiering. Disse løsningene er nøye utformet for å gi bedrifter i Nord-Norge fleksibilitet, effektivitet og pålitelig support, sikret av bankens solide forståelse av regionale markedsforhold.

Daglig bruk og betalingsløsninger

For bedrifter som fokuserer på daglig drift, tilbyr Sparebank 68° Nord en rekke praktiske betalingsløsninger. Dette inkluderer Vipps for bedrifter, som muliggjør enkel og umiddelbar transaksjon mellom kunde og bedrift. Bedriftskunder kan også benytte seg av løsninger for betaling med KID, som sikrer enkel sporing og avstemming av innbetalinger. Videre, forbedrer direkte bankintegrasjon effektiviteten ved å koble bedriftens økonomisystem direkte til bankens, forenkler bankrekonstruering og bidrar til bedre likviditetshåndtering.

Finansieringsløsninger

Når behovet for finansiering oppstår, er Sparebank 68° Nord klar med tilbud om nærings- og billån, strenget tilpasset den enkelte bedrift. Banken tilbyr også leasingmuligheter, et populært alternativ som håndterer behovet for utstyr eller kjøretøy uten den økonomiske belastningen av direkte kjøp. For å dekke kortvarige likviditetsbehov, kan bedrifter dra nytte av kassekreditt eller driftskreditt, som gir midlertidig kapital fleksibilitet. Sparebank 68° Nord belager seg på å levere garantiprodukter også, noe som er essensielt for bedrifter som håndterer anbud og større prosjekter.

Forsikringstjenester

For å beskytte bedriftens verdier og ansatte, tilbyr banken en rekke forsikringsløsninger. Disse tjenestene dekker alt fra bedriftens eiendeler til ansatteforsikringer. Med muligheten til å melde skade direkte gjennom Sparebank 68° Nord, garanterer disse forsikringsproduktene at bedriften kan operere med trygghet i bakgrunnen, også innen spesialiserte sektorer som landbruk.

Sparing- og pensjonsløsninger

For langsiktig økonomisk planlegging tilbyr banken bedriftssparekonto, innskuddspensjon (OTP/ITP), og løsninger for egen pensjonskonto (EPK). Disse produktene hjelper bedrifter å forberede seg for fremtiden, legge til rette for ansattes pensjonering og stimulere ansattattraktivitet og -retensjon. For selvstendig næringsdrivende finnes det tilpassede produkter som reflekterer de unike utfordringene ved å drive for seg selv.

Investeringstjenester

Bedrifter med et ønske om å investere i markedet kan benytte seg av Sparebank 68° Nords investeringstjenester via Norne Securities og VPS Investortjenester. Disse plattformene tillater bedrifter å kjøpe, selge og forvalte aksjer, noe som kan være en sentral del av bedriftens kapitalforvaltningsstrategi.

Lokal tilknytning og skreddersydde råd

Gjennom et dyptgående fokus på lokale forhold og engasjerte ansatte, sørger Sparebank 68° Nord for at hver bedrift får tilgang til persontilpasset rådgivning og tjenester som oppfyller spesifikke behov og mål. De er dedikert til å utvikle lokalsamfunnene og underbygge regionens økonomi, noe som bespeiler bankens visjon om å være en nær og pålitelig partner for lokalt næringsliv.

Derfor, enten det gjelder forvaltning av daglige transaksjoner, strategisk finansiering, risikostyring gjennom forsikring, eller langsiktig sparing og pensjon, er Sparebank 68° Nord en foretrukken partner for bedrifter som søker omfattende, pålitelige og tilpasningsdyktige finansielle løsninger.

Bærekraft- og samfunnsansvar

Sparebank 68° Nord anerkjenner betydningen av sitt samfunnsmessige og bærekraftsansvar og integrerer disse prinsippene i alle aspekter av sin drift. Banken erkjenner sin innflytelse på miljøet, mennesker og samfunnet, og har gjort bærekraft til en nøkkelfaktor i sin forretningsfilosofi.

Fra spede begynnelser har bankens formål alltid vært å ta del i og bidra positivt til samfunnsutviklingen. Denne tradisjonen av engasjement er sementert i bankens visjon «Mer verdi lokalt». Denne visjonen innebærer en daglig innsats for å forsterke verdier både økonomisk og sosialt innenfor bankens virksomhetsområder.

Bankens samfunnsansvar er ikke begrenset til financial return; det strekker seg til ansvarlig håndtering av miljømessige utfordringer, menneske- og arbeidstakerrettigheter samt aktiv unngåelse av korrupsjon. Gjennom sin investerings- og utlånspolitikk tar banken hensyn til disse faktorene, og sikter mot å oppfylle og overgå forventningene stakeholderne har til deres rolle som en ansvarlig samfunnsaktør.

I tråd med det, har banken etablert retningslinjer for etisk og bærekraftig forretningsdrift. Disse retningslinjene påser at beslutninger fattet ikke forårsaker skade på mennesker eller miljø, og at etisk bevissthet er hjørnestenen i bankens kultur.

Sparebank 68° Nord har også adoptert FNs bærekraftsmål og har valgt å fokusere spesielt på fem bestemte mål: god helse, likestilling mellom kjønnene, anstendig arbeid og økonomisk vekst, bærekraftige byer og lokalsamfunn samt tiltak for å bekjempe klimaendringene. Disse målene fungerer som en veiviser for bankens strategi og initiativer.

Banken ble Miljøfyrtårn-sertifisert i november 2021 som tegn på sitt løfte om interne miljøtiltak og bevissthet. Videre markerte den signaturen på grønnvaskingsplakaten i juni 2023 et offentlig løfte om ikke å drive med villedende markedsføring av grønne produkter uten solid basert grunnlag.

Sparebank 68° Nords forpliktelse til å deles ut sin del av overskuddet til allmennyttige formål er en viktig del av deres tilbakemelding til samfunnet. Stipender og sponsing av lag, foreninger og prosjekter er viktige virkemidler for å berike kulturen og idretten for ungdom, noe som bidrar til en dynamisk og bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet.

De bærekraftige målene implementeres konkret gjennom bidrag til gode arbeidsforhold, fokus på kjønnslikestilling, og tilrettelegging for økonomisk vekst både for kunder og samfunnet. Banken uttrer som en pådriver for nullutslippsmål og støtter kunder i å treffe grønne valg gjennom veiledning og informasjon om klima- og miljøtiltak.

Banken anser at samarbeid er nøkkelen til å oppnå disse målene, og opprettholder et nært forhold med sine stakeholdere for å sikre at innsatsen har effekt både lokalt og i større sammenheng. Dette inkluderer alt fra kunderetsjoner, opplæring og økonomisk rådgivning til utdeling av gaver som styrker samfunnsmessige funksjoner.

Samlet sett tar Sparebank 68° Nord sin rolle i samfunnet på alvor og er forpliktet til et ansvarlig og gjennomtenkt bærekraftsarbeid, i tråd med sitt fundamentale formål om å skape mer verdi på det lokale plan..initiative

FAQ

Hva skiller Sparebank 68 Grader Nord fra andre banker?

Det som skiller Sparebank 68 Grader Nord er dens sterke forankring i lokale samfunn på breddegraden 68 grader nord. Banken opererer med en nærhet til kundene og har et tett samarbeid med lokalsamfunnet for å støtte og bidra til bærekraftig vekst. Sparebank 68 Grader Nord legger også stor vekt på personlig kundeservice og skreddersydde løsninger for å møte de individuelle behovene til kundene.

Hvilke produkter og tjenester tilbyr Sparebank 68 Grader Nord?

Sparebank 68 Grader Nord tilbyr et bredt spekter av finansielle produkter og tjenester. Dette inkluderer personlige lån, boliglån, innskuddskontoer, sparekontoer, forsikringstjenester, betalingsløsninger og kredittkort. Banken er dedikert til å imøtekomme behovene til både privatpersoner og bedrifter i lokalbefolkningen.

Hvordan kan jeg bli kunde hos Sparebank 68 Grader Nord?

For å bli kunde hos Sparebank 68 Grader Nord kan du ta kontakt med banken direkte gjennom deres nettside eller besøke en av deres lokale filialer. Du vil bli guidet gjennom registreringsprosessen og blir bedt om å levere nødvendig dokumentasjon og oppgi relevant personlig informasjon. Etter å ha gjennomgått og godkjent søknaden din, vil du kunne nyte godt av bankens produkter og tjenester.

Populære blogginnlegg

Det er viktig for oss å sikre at alle våre samarbeidspartnere driver ansvarlig utlånsvirksomhet. På LånNO.no presenterer vi kun troverdige og ansvarlige tilbydere, som alle er registrert hos det norske Finanstilsynet.

Trøgstad Sparebank

Trøgstad Sparebank

4 mars, 2024 / Brede Lie Hansen

Trøgstad Sparebank er en selvstendig sparebank med en sterk lokal forankring og lang historie som går tilbake til etab...

Les mer
Sparebanken Sør

Sparebanken Sør

21 februar, 2024 / Brede Lie Hansen

Sparebanken Sør er en veletablert bank som gjennom årene har opparbeidet seg tillit blant kundene. La oss utforske ban...

Les mer
Kraft Bank

Kraft Bank

20 februar, 2024 / Kim Andre Haugen

Kraft Bank er en bank som spesialiserer seg på å tilby lån og refinansieringstjenester til norske forbrukere. Som et ...

Les mer
Spareskillingsbanken

Spareskillingsbanken

15 februar, 2024 / Anders Larsen

Spareskillingsbanken er en finansinstitusjon med dype røtter i norsk bankhistorie. Opprettet for å tjene lokalsamfunne...

Les mer