Hva koster det å bruke varmepumpe?

Utnyttelsen av varmepumper har økt markant som et tiltak for både å redusere energiforbruk og miljøpåvirkning. Investering i en varmepumpe kan bidra til betydelige sparing i de årlige energiutgiftene, men det oppstår allikevel et naturlig spørsmål: Hva koster det egentlig å bruke en varmepumpe i et gjennomsnittlig norsk hjem?

Finansieringsmuligheter og lånetyper

Det finnes finansieringsløsninger som kan lette det initiale økonomiske trykket ved investering i varmepumpe. Enkelte banker og finansieringsinstitusjoner tilbyr grønne lån med gunstigere vilkår for finansiering av miljøvennlige investeringer som varmepumper. Disse lånene kan ha lavere rente enn ordinære forbrukslån og er designet for å fremme bærekraftig forbruk. Man bør sammenligne de ulike finansieringsalternativer nøye for å finne den beste løsningen for sin økonomiske situasjon.

Representativt eksempel: eff. rente 26,1%, 25.000,-, o/5 år, kostnad 17.674,-, totalt 42.674,-. Eksemplet er beregnet ut ifra at månedsbeløpet betales via avtalegiro og at avtalens nedbetalingsplan overholdes.

Min Oprettelsesgebyr

Min. indtægt påkrævet

Dansk statsborgerskab påkrævet

Varighed for godkendelse

Varighed for udbetaling

Mobilvenlig

Accepterer RKI

Fast indtægt påkrævet

Rente

NemID

"Thorn Privatlån Pluss / TryggLån Representativt eksempel: eff. rente 26,0%, 25.000,-, o/5 år, kostnad 17.588,-, totalt 42.588,-. Eksemplet er beregnet ut ifra at månedsbeløpet betales via avtalegiro og at avtalens nedbetalingsplan overholdes. Thorn Samlelån Representativt eksempel: eff. rente 14,42%, 120.000,-, o/8 år, kostnad 77.204,-, totalt 197.204,-. Eksemplet er beregnet ut ifra at månedsbeløpet betales via avtalegiro og at avtalens nedbetalingsplan overholdes."

Min Oprettelsesgebyr

Min. indtægt påkrævet

Dansk statsborgerskab påkrævet

Varighed for godkendelse

Varighed for udbetaling

Mobilvenlig

Accepterer RKI

Fast indtægt påkrævet

Rente

NemID

0

Min Oprettelsesgebyr

Min. indtægt påkrævet

Dansk statsborgerskab påkrævet

Varighed for godkendelse

Varighed for udbetaling

Mobilvenlig

Accepterer RKI

Fast indtægt påkrævet

Rente

NemID

Effektiv rente 12,71 %, 150 000 kr, o/5 år, kostnad 49 237 kr. Totalt 199 237 kr.

Min Oprettelsesgebyr

Min. indtægt påkrævet

Dansk statsborgerskab påkrævet

Varighed for godkendelse

Varighed for udbetaling

Mobilvenlig

Accepterer RKI

Fast indtægt påkrævet

Rente

NemID

Eksempelrente: Eff. rente 11,46%, 150 000 kr, o/5 år,  Kostnad: 45 234 kr. Totalt 195 240 kr

Min Oprettelsesgebyr

Min. indtægt påkrævet

Dansk statsborgerskab påkrævet

Varighed for godkendelse

Varighed for udbetaling

Mobilvenlig

Accepterer RKI

Fast indtægt påkrævet

Rente

NemID

Renteeksempel: effektiv rente 6,58% 2mill o/25 år Kostnad 2 009 071 Tot 4 009 071

Min Oprettelsesgebyr

Min. indtægt påkrævet

Dansk statsborgerskab påkrævet

Varighed for godkendelse

Varighed for udbetaling

Mobilvenlig

Accepterer RKI

Fast indtægt påkrævet

Rente

NemID

Representativt eksempel: eff. rente 28,79%, 40 000,-, o/5 år, kostnad 31 208-, totalt 71 208,-. Eksemplet er beregnet ut ifra at månedsbeløpet betales via avtalegiro og at avtalens nedbetalingsplan overholdes.

Min Oprettelsesgebyr

Min. indtægt påkrævet

Dansk statsborgerskab påkrævet

Varighed for godkendelse

Varighed for udbetaling

Mobilvenlig

Accepterer RKI

Fast indtægt påkrævet

Rente

NemID

Effektiv rente 5,95% ved 2 mill. over 25 år, kost 1.668.466, totalt 3.668.466

Min Oprettelsesgebyr

Min. indtægt påkrævet

Dansk statsborgerskab påkrævet

Varighed for godkendelse

Varighed for udbetaling

Mobilvenlig

Accepterer RKI

Fast indtægt påkrævet

Rente

NemID

Representativt låneeksempel Ferratum Fleksikreditt: 48,17% eff. rente, 30.000,-, o/12 mnd, 39,97% nom. rente, kost. 6.494,72 kr. Total: 36.494,72 kr.

Min Oprettelsesgebyr

Min. indtægt påkrævet

Dansk statsborgerskab påkrævet

Varighed for godkendelse

Varighed for udbetaling

Mobilvenlig

Accepterer RKI

Fast indtægt påkrævet

Rente

NemID

"Representativt eksempel: Eff. rente 24,24%, 26300, o/5 år, kost. 17206, tot. 43506. Eksemplet er beregnet ut ifra at månedsbeløpet betales via avtalegiro og at avtalens nedbetalingsplan overholdes. "

Min Oprettelsesgebyr

Min. indtægt påkrævet

Dansk statsborgerskab påkrævet

Varighed for godkendelse

Varighed for udbetaling

Mobilvenlig

Accepterer RKI

Fast indtægt påkrævet

Rente

NemID

Anvendelse og effektivitet av varmepumper

En varmepumpe fungerer ved å overføre varme fra ett sted til et annet, mer effektivt enn tradisjonelle oppvarmingssystemer som for eksempel direkte elektrisitet eller fossile brennstoffer. Typen og størrelsen på varmepumpen, klimaet der du bor, og varmepumpens COP (Coefficient Of Performance) – et mål på effektiviteten – vil være avgjørende for de løpende kostnadene. I Norge varierer prisen for strøm avhengig av geografisk plassering, tid på året, og tilbud og etterspørsel. La oss anta en gjennomsnittlig strømpris på 1 kr per kWh, og at en varmepumpe har en COP verdi på 3. Dette betyr at for hver kWh strøm varmepumpen bruker, produserer den 3 kWh varme. Hvis ditt hjem krever om lag 20,000 kWh for oppvarming i løpet av et år, vil en varmepumpe i dette tilfellet kreve omtrent 6,667 kWh elektrisitet. Totalt blir dette 6,667 kr for året gitt den nevnte strømprisen.

Beskrivelse

Verdi

Lånebeløp

10 000 kr

Tilbakebetalingsperiode

1 år

Nominell rente

11.39 %

Effektiv rente

40.00 %

Total kostnad

988 kr

Totalt tilbakebetalingsbeløp

10 988 kr

Eksempel på lån

Installasjonskostnader og potensielle spart kostnader

Utover de løpende driftskostnadene, vil initial kostnad for en varmepumpe inkludere kjøp av selve enheten samt installasjonen. Avhengig av varmepumpetypen – luft til luft, luft til vann, jordvarme eller annen teknologi – kan priser variere betydelig. En luft til luft-varmepumpe kan koste alt fra 20 000 til 40 000 NOK inkludert installasjon, mens en væske/vann varmepumpe kan komme opp i 120 000 NOK. Til tross for de høyere initiale utgiftene sammenlignet med tradisjonelle oppvarmingssystemer, kan sparte strømutgifter over tid kompensere for denne investeringen. Varmepumper har en levetid på vanligvis 10-15 år, hvilket betyr at de årlige besparelsene bør regnes opp mot dette.

hva koster det å bruke varmepumpe

Vedlikehold og reparasjonsutgifter

Periodisk vedlikehold er nødvendig for å sikre at varmepumpen fungerer optimalt, og det kan medføre noen kostnader. Det kan inkludere rens av filtre, påfylling av kjølemiddel, kontroll av elektronikk og rengjøring av utedelen. Varierende fra modell og bruk, kan disse kostnadene beløpe seg til noen få tusen kroner årlig. I tillegg kan uforutsette reparasjoner oppstå, altså bør man også ta høyde for potensielle reparasjonskostnader. Hyppigheten og kostnaden for slike reparasjoner vil variere, men det kan lønne seg å sette av en buffer på et par tusen kroner hvert år til slike uforutsette utgifter.

Fordeler og ulemper ved å installere varmepumpe med fokus på økonomi:

Fordeler:

 1. Reduserte energikostnader:

  • En varmepumpe kan bidra til å senke dine årlige oppvarmingskostnader ved å utnytte naturlige energikilder som luft, vann eller jord.
  • Reduksjonen i bruk av elektrisitet eller andre tradisjonelle oppvarmingskilder kan gi betydelige besparelser på lang sikt.
 2. Tilskudd og støtteordninger:

  • Det finnes ulike tilskudd og støtteordninger tilgjengelige, for eksempel Enova i Norge, som kan redusere den økonomiske byrden ved kjøp og installasjon av varmepumpe.
  • Å dra nytte av slike tilskuddsordninger kan gi ekstra besparelser og øke den økonomiske attraktiviteten.
 3. Lavere CO2-utslipp:

  • Varmepumper har lavere miljøpåvirkning sammenlignet med tradisjonelle oppvarmingsmetoder, noe som kan føre til lavere klimautslipp.
  • Dette kan potensielt bidra til lavere karbonavgifter eller avgiftsfordeler.

Ulemper:

 1. Høyere initialkostnader:

  • Innkjøpsprisen for varmepumper, spesielt jordvarmepumper, kan være betydelig høyere sammenlignet med konvensjonelle oppvarmingsalternativer.
  • Den initiale investeringen kan være en betydelig økonomisk byrde, selv om det kan utlignes over tid med lavere driftskostnader.
 2. Avhengig av klimaforhold:

  • Effektiviteten til luft-til-luft varmepumper kan påvirkes av utetemperaturen, noe som kan redusere effekten i kaldere klimaforhold.
  • I områder med langvarige kalde perioder kan økt energiforbruk under slike forhold påvirke de totale driftskostnadene.
 3. Vedlikeholdskostnader og levetid:

  • Selv om vedlikeholdet vanligvis er lavt, kan eventuelle reparasjoner eller serviceutgifter over varmepumpens levetid påvirke den økonomiske regnskapet.
  • Planlegging for å dekke vedlikeholdskostnader er viktig for å unngå uforutsette utgifter.
 4. Usikkerhet rundt energipriser:

  • Prisen på elektrisitet eller andre energikilder som varmepumpen er avhengig av, kan variere over tid.
  • Økt energipris kan påvirke besparelsene og den økonomiske fordelen ved bruk av varmepumpe.

I sum gir installasjonen av en varmepumpe økonomiske fordeler i form av lavere driftskostnader og muligheter for støtte. Imidlertid må man også ta hensyn til de initielle kostnadene og potensielle påvirkninger fra faktorer som klima og vedlikehold. Grundig planlegging og vurdering av økonomiske aspekter er nødvendig for å sikre en lønnsom investering.

Statsstøtte og insentiver

For å fremme bruk av energieffektive løsninger, kan man i Norge søke om forskjellige former for statsstøtte og insentiver. Enova, et statlig foretak som arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet, tilbyr økonomisk støtte for installasjon av visse typer varmepumper. Beløpet man kan motta avhenger av typen varmepumpe og boligens forutsetninger. Gjennom slike støtteordninger kan man redusere de initiale kostnadene knyttet til anskaffelse og installasjon av varmepumpe, og dermed gjøre investeringen mer økonomisk overkommelig. Å beregne den totale kostnaden for å bruke en varmepumpe innebærer å vurdere en rekke faktorer, inkludert løpende driftsutgifter, initial investering, vedlikehold, potensielle reparasjoner og tilgjengelighet av finansiell støtte. Varmepumper representerer en betydelig investering, men de langsiktige besparelsene og de miljømessige fordelene gjør dem til et attraktivt valg for mange husholdninger.

FAQ

Finnes det støtteordninger eller insentiver for å installere en varmepumpe i Norge?

Ja, i Norge finnes det støtteordninger og insentiver for å installere varmepumper. Enova tilbyr økonomisk støtte for installasjon av visse typer varmepumper, avhengig av boligens forutsetninger og varmepumpetype. Det kan også være gunstige finansieringsløsninger som grønne lån tilgjengelig for miljøvennlige investeringer som varmepumper.

Hvilke faktorer bør jeg vurdere før jeg investerer i en varmepumpe?

Ved investering i en varmepumpe bør du vurdere type varmepumpe som passer best for ditt hjem, kostnadene ved anskaffelse og installasjon, løpende driftsutgifter, vedlikeholdskostnader og potensielle reparasjonsutgifter. Vurder også tilgjengelige finansieringsmuligheter og eventuelle støtteordninger for å sikre en økonomisk fordelaktig investering.

Hvordan beregner jeg de totale kostnadene ved å bruke en varmepumpe?

For å beregne de totale kostnadene ved å bruke en varmepumpe, bør du ta hensyn til initial investering, løpende driftsutgifter, vedlikeholdskostnader, potensielle reparasjoner og tilgjengelige finansieringsmuligheter. Du kan bruke en kombinasjon av informasjon fra artikkelen, undersøkelser om varmepumpetyper og priser, samt råd fra en fagperson for å få en nøyaktig oversikt.

Populære blogginnlegg

Det er viktig for oss å sikre at alle våre samarbeidspartnere driver ansvarlig utlånsvirksomhet. På LånNO.no presenterer vi kun troverdige og ansvarlige tilbydere, som alle er registrert hos det norske Finanstilsynet.

Hva koster det å bruke varmepumpe?

Hva koster det å bruke varmepumpe?

15 mars, 2024 / Brede Lie Hansen

Utnyttelsen av varmepumper har økt markant som et tiltak for både å redusere energiforbruk og miljøpåvirkning. Inve...

Les mer