Hva koster det å legge nytt gulv?

Det å fornye hjemmet med å legge nytt gulv kan være en verdifull investering, men det medfører også varierte kostnader. Når man betrakter prisene for nye gulv, er det viktig å forstå de mange variablene som kan påvirke totalprisen. I denne artikkelen vil vi se nærmere på ulike faktorer som materialvalg, arbeidskostnader, og eventuelle ekstra omkostninger som kan oppstå ved prosjektet.

Finansieringsalternativer og lånetyper

For mange kan det å legge nytt gulv være en større investering, og derfor kan det være verdt å se på ulike finansieringsalternativer. Et forbrukslån kan være en løsning for å spre kostnaden over en lengre periode. Det finnes også ofte kredittløsninger i tilknytning til byggevarehus og spesialforretninger, som kan tilby rentefrie avbetalinger over en viss periode. Det er viktig å sammenligne renter og betingelser for å finne det alternativet som passer best for din økonomi.

Kostnadsfaktorer ved å legge nytt gulv

Prisen for å legge nytt gulv kan variere betydelig, og det er flere nøkkelfaktorer som spiller inn i den totale kostnaden. Den første og mest innflytelsesrike faktoren er typen gulvmateriale du velger. Budgetvennlige alternativer som laminat og vinyl kommer ofte med lavere kostnader per kvadratmeter, vanligvis mellom 100 og 300 kroner. På den andre siden kan massive tre- og parkettgulv være forbundet med en høyere prislapp, ofte varierende fra 250 til over 1000 NOK per kvadratmeter, avhengig av treverkets art og design.

Arbeidskostnadene utgjør også en vesentlig del av den samlede kostnaden. Dette avhenger av flere faktorer, inkludert arbeidets geografiske plassering, behovet for eventuelle forberedelser av underlaget og fjerning av eksisterende gulvbelegg. En erfaren håndverker kan ta mellom 250 og 500 NOK per time. I tillegg er tidsrammen for arbeidet variabel og avhenger av rommets kompleksitet. For et standardrom kan det forventes at arbeidet tar mellom 8 og 16 timer.

Når man planlegger å legge nytt gulv, er det avgjørende å vurdere både kostnadene knyttet til selve gulvmaterialet og de arbeidsrelaterte utgiftene. Dette gir et helhetlig bilde av budsjettet som kreves for å fullføre prosjektet i samsvar med ønsker og krav.

Beskrivelse

Verdi

Lånebeløp

100 000 NOK

Tilbakebetalingsperiode

5 år

Nominell rente

10,4 %

Effektiv rente

11,15 %

Etableringsgebyr

500 NOK

Total kostnad

29 310 NOK

Totalt tilbakebetalingsbeløp

129 310 NOK

Eksempel på lån

Tilleggsomkostninger som kan påvirke den totale prisen

 1. Forberedende arbeid:

  • Underlagsutjevning: Behovet for å utjevne underlaget før gulvlegging kan medføre ekstra kostnader.
  • Fjerning av eksisterende gulvbelegg: Om nødvendig kan kostnadene for fjerning av eksisterende belegg bidra til de totale utgiftene.
 2. Ekstra installasjonsarbeid:

  • Lister: Installering av nye gulvlister kan være en tilleggsutgift som påvirker den endelige prisen.
  • Gulvvarme: Ønsker man gulvvarme, medfører dette vanligvis ekstra installasjonskostnader.
 3. Avfallshåndtering:

  • Mengde avfall: Mengden avfall generert under gulvleggingsprosessen kan variere, og kostnader knyttet til håndtering og bortkjøring bør tas med i betraktningen.

Disse tilleggsomkostningene er viktige å vurdere for å unngå uforutsette utgifter og sikre en mer nøyaktig beregning av den totale prisen for gulvleggingsprosjektet. Kommunikasjon med håndverkere om eventuelle ekstra arbeider og kostnader kan bidra til å skape klarhet og trygghet i budsjettplanleggingen.

hva koster det å legge nytt gulv

Fordeler og ulemper ved å legge nytt gulv:

Fordeler:

Oppgradering av estetikk:

 • Legging av nytt gulv gir deg muligheten til å oppgradere estetikken i rommet, tilpasse det til din personlige stil og fornye hele atmosfæren.

Økt funksjonalitet:

 • Valg av riktig gulvmateriale kan forbedre funksjonaliteten, for eksempel ved å legge til gulvvarme for økt komfort eller velge en mer slitesterk løsning for høytrafikkområder.

Verdiøkning av eiendommen:

 • Et nytt og moderne gulv kan øke eiendommens verdi, noe som kan være en langsiktig investering og forbedre appell ved videresalg.

Bedre helse og hygiene:

 • Ved å erstatte gammelt gulvbelegg kan du forbedre inneklimaet, redusere allergener og skape et renere og sunnere miljø.

Personlig tilpasning:

 • Det brede utvalget av tilgjengelige gulvmaterialer gir muligheter for personlig tilpasning og oppfyllelse av spesifikke estetiske og funksjonelle krav.

Ulemper:

Kostnad:

 • Å legge nytt gulv kan være kostbart, spesielt hvis man velger eksklusive materialer eller krever ekstra forberedende arbeid.

Tidsforbruk:

 • Gulvlegging kan ta tid, spesielt hvis det er behov for omfattende forberedelser eller spesifikke installasjoner, noe som kan forstyrre dagliglivet.

Midlertidig forstyrrelse:

 • Selv om det er en midlertidig forstyrrelse, kan arbeidet med å legge nytt gulv forstyrre dagliglivet og kreve midlertidig flytting av møbler og gjenstander.

Avgjørelsesutfordringer:

 • Det store utvalget av tilgjengelige gulvtyper kan føre til beslutningsutfordringer, spesielt hvis man ikke er sikker på hvilket materiale som best passer behovene.

Behov for profesjonell hjelp:

 • Enkelte gulvleggingsprosjekter krever profesjonell kompetanse, og å ansette fagfolk kan føre til ekstra kostnader.

Eksempler på total kostnad for vanlige romtyper

La oss anta at arbeidskostnadene ligger på 350 NOK per time, og at rommet er på 20 kvadratmeter. For et laminatgulv til 200 NOK per kvadratmeter og 12 timer arbeid, vil materialkostnadene beløpe seg til 4000 NOK og arbeidskostnaden til 4200 NOK, noe som gir en total på 8200 NOK. For et mer eksklusivt parkettgulv til 800 NOK per kvadratmeter, øker materialkostnadene til 16000 NOK, og den totale kostnaden til 20200 NOK.

FAQ

Hva er et omtrentlig prisnivå for ulike gulvmaterialer?

Prisen per kvadratmeter kan variere fra ca. 100-300 NOK for laminat, 250-1000 NOK for parkett, avhengig av kvalitet og design.

Hvilke faktorer påvirker prisen for å legge nytt gulv?

Prisen for å legge nytt gulv påvirkes av faktorer som valg av material, arbeidskostnader, forberedelser av underlaget, ekstra arbeid som utjevning eller installasjon av tilleggsutstyr, samt kostnader for bortkjøring av avfall.

Hvilke finansieringsalternativer kan være aktuelle for å dekke kostnaden ved å legge nytt gulv?

Mulige finansieringsalternativer inkluderer forbrukslån for å spre kostnaden, kredittløsninger med rentefrie avbetalinger fra byggevarehus eller spesialforretninger. Det er viktig å sammenligne renter og betingelser for å velge det som passer best økonomisk.

Populære blogginnlegg

Det er viktig for oss å sikre at alle våre samarbeidspartnere driver ansvarlig utlånsvirksomhet. På LånNO.no presenterer vi kun troverdige og ansvarlige tilbydere, som alle er registrert hos det norske Finanstilsynet.

Hva koster det å legge nytt gulv?

Hva koster det å legge nytt gulv?

22 mars, 2024 / Brede Lie Hansen

Det å fornye hjemmet med å legge nytt gulv kan være en verdifull investering, men det medfører også varierte kostna...

Les mer